Fundacja "Prodeste"

forma prawna:

fundacja

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Prodeste"
Oleska 121
45-231 Opole
Polska
Opole
Opole
opolskie
jak wyżej
77 455 80 07
prodeste.pl
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000316914
160224439
754-29-56-218
2012 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców

Wykorzystanie środków z 1% podatku