Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" w Bukowinie Bobrzańskiej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" w Bukowinie Bobrzańskiej działa od 24.06.2009. Prowadzi poprzez swoja szkołę niepubliczną "Małą Szkołę" na prawach publicznych. Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej gminy Żagań, małych miejscowości. W szkole są dzieci w klasach I, II, III, IV oraz oddział przedszkolny, oddziały przyjazne dziecku i rodzicom. Pomagamy w sytuacjach trudnych, wspomagamy rodziny dysfunkcyjne i z rodzin popegeerowskich. Propagujemy turystykę, krajoznawstwo, działamy na rzecz dzieci, ich dobra i dostępu do mediów oraz szeroko pojętej kultury i poprawy edukacji społeczeństwa.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Ratownictwo i ochrona ludności

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" w Bukowinie Bobrzańskiej
Bukowina Bobrzańska 34
68-100 Bukowina Bobrzańska
Polska
Żagań
żagański
lubuskie
jak wyżej
68 360 69 03
68 360 69 03
pon. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.0-15.30, wt., sr., czw. w godz. 13.00-16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000311788
080277831
924-18-59-527

Ludzie organizacji

Halina Zyzańska - prezes, dyrektor szkoły
Józef Słoninka - wiceprezes
Jerzy Rybaczek - sekretarz
Piotr Duda - członek, skarbnik
Teresa Sawicka - księgowa
21

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Stowarzyszeń - Forum przy starostwie powiatowym w Żaganiu.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej