Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

W zakresie działalności stowarzyszenia celem bractwa jest: 1. Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 3. Krzewienie wartości chrześcijańskich wśród członków bractwa. 4. Popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony państwa. 5. Pielęgnowanie tradycji i obyczajów głogowskich bractw strzeleckich. 6. Szerzenie idei kurkowych bractw strzeleckich w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach i środowisku. 7. Wzajemne udzielanie życzliwej pomocy i popularyzowanie życia towarzyskiego. 8. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom. 9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej. 10. Wspieranie działalności na rzecz

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe
Osadników 32b
67-200 Głogów
Polska
Głogów
głogowski
dolnośląskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000309082
020844863
693-21-37-083

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej