Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie w dniu 27 października 2008r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy - XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie pod numerem KRS 0000316189. LGD „Krasnystaw PLUS” jest Stowarzyszeniem działającym na obszarze dziewięciu gmin: Fajsławice,Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka. Członkiem Stowarzyszenia jest również powiat krasnostawski.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Krasnystaw PLUS” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o charakterze nie zarobkowym, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1. Opracowanie i realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"
Matysiaka 7
22-300 Krasnystaw
Polska
Krasnystaw
krasnostawski
lubelskie
jak wyżej
82 576 70 49
82 576 70 49
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000316189
060417590
564-17-59-856

Ludzie organizacji

Dorota Sawa-Niećko - Prezes Zarządu
63

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego