Fundacja Ekologiczna "Silesia"

forma prawna:

fundacja

O nas

Nasza misja:
Chcemy zaspokajać potrzebę wiedzy o sposobach ochrony środowiska i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez gromadzenie, wytwarzanie i dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala oraz integruje naszych darczyńców, sponsorów, partnerów, pracowników i woluntariuszy oraz całą społeczność województwa śląskiego, wykorzystując przy tym innowacyjne metody przekazywania wiedzy.
Naszym celem jest ustawiczne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, przede wszystkim mieszkańców województwa śląskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.

Nasze cele:
Uważamy, że głównym celem naszej Fundacji jest organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej oraz edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego, zaś celem pomocniczym: stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Ekologiczna "Silesia"
Łabędzia 10
40-521 Katowice
Polska
Katowice
Katowice
śląskie
Fundacja Ekologiczna "Silesia"
skr. poczt. nr 5, Świerczewskiego 26, 41-100 Siemianowice Śląskie
660 068 701
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

0000052150
001396247
634-01-96-873
2006 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2007 r. - 840,20 zł.
2008 r. - 3.244,34 zł.
2009 r. - 3.526,51 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
2008 rok - grawerowanie pucharów na nagrody w konkursie, wydruk dyplomów dla gmin i dla szkół w ramach akcji "Od Ciebie również zależy ochrona środowiska - popieraj recykling". 2009 rok - zakup znaczków pocztowych oraz tonerów do drukarki. 2010 rok - pokrycie części kosztów związanych z wydrukiem kalendarza ekologicznego.