Fundacja Ekologiczna "Silesia" - nr KRS: 0000052150

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.
Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Gromadzenie i pomnażanie środków materialnych z przeznaczeniem na cele statutowe.
Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrożenia nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

Prowadzone działania:
Wydawanie publikacji.
Prowadzenie Wypożyczalni Filmów Ekologicznych.
Organizowanie Przeglądów Filmów Ekologicznych.
Organizowanie i sponsorowanie konkursów takich jak "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych woj. śląskiego".
Przygotowywanie różnorodnych akcji, których celem jest ochrona i poprawa stanu środowiska Górnego Śląska, np. "Posadź swoje drzewko", w ramach fundacji prowadzony jest program "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej".

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Ekologiczna "Silesia"
Michała Gierlotki 10 lok. 2
40-688 Katowice
Polska
Katowice
Katowice
śląskie
jak wyżej
32 205 84 66, 602 698 936
32 201 14 10
Działamy pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.
1989

Rejestry

0000052150
001396247
634-01-96-873
2006 roku

Ludzie organizacji

Marek Tereszkiewicz - prezes zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2007 r. - 840,20 zł.
2008 r. - 3.244,34 zł.
2009 r. - 3.526,51 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
2008 rok - grawerowanie pucharów na nagrody w konkursie, wydruk dyplomów dla gmin i dla szkół w ramach akcji "Od Ciebie również zależy ochrona środowiska - popieraj recykling". 2009 rok - zakup znaczków pocztowych oraz tonerów do drukarki. 2010 rok - pokrycie części kosztów związanych z wydrukiem kalendarza ekologicznego.