Kolskie Stowarzyszenie Miłośników Internetu "Kol-net"

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Kolskie Stowarzyszenie Miłośników Internetu "Kol-net"
Kolejowa 50/20
62-600 Koło
Polska
Koło
kolski
wielkopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna