Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę i ŁZS

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę, popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia. Zależy nam na otaczaniu opieką najciężej chorych na łuszczycę oraz ze ”świeżym” rozpoznaniem choroby, w tym organizowaniu pomocy psychologicznej dla osób chorych i najbliższego otoczenia w formie poradnictwa, szkoleń i warsztatów terapeutycznych.

Prowadzone działania:
Pomoc chorym na łuszczycę i ich rodzinom, wszelka informacja na temat choroby wśród społeczeństwa. Organizacja spotkań edukacyjnych dla chorych na łuszczycę i ich rodzin.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę i ŁZS
Legnicka 65
54-205 Wrocław
polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
661 805 567, 693 692 702, 509 695 743
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.
2008

Rejestry

0000315249
020846804
894-29-60-230
2008 roku
19 2030 0045 1110 0000 0316 1090

Ludzie organizacji

Grażyna Kociuba - skarbnik
Eugeniusz Krysiak - wiceprezes
Małgorzata Haftek - wiceprezes
Marcin Wionczyk - sekretarz
Beata Pawłowska-Lenart - prezes
70

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Edukacja chorych na łuszczycę - organizacja spotkań oraz wsparcie Oddziałów Dermatologicznych w celu poprawy jakości życia chorych na łuszczycę - zakup sprzętu audo-wizualnego na sale chorych oraz rowerów rehabilitacyjnych na świetlice dla pacjentów.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Utrzymanie strony internetowej www.luszczyca.wroclaw.pl, wynajem sal szkoleniowych.Zakup monitora ze strony internetowej www.przyjazneIT.pl .
- Inne
Organizacja Światowego Dnia Chorego na Łuszczycę
2009 r. - 3880,50 zł.
2010 r. - 5562,00 zł.
2011 r. - 6800,30 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Edukacja chorych z łuszczycą, wsparcie w sprzęt IV WSK Klinicznego Oddz. Dermatologicznego- zakup telewizorów na sale chorych.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Wynajem sal szkoleniowych na Warsztaty Psychologiczne, zakup drukarki, utrzymanie strony internetowej stowarzyszenia.
- Inne
Animacja dla dzieci z Kliniki Dermatologii z okazji Dnia Dziecka.