Stowarzyszenie Jedność w Działaniu - nr KRS: 0000305401

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Rozwój 3 sołectw - Zawada, Śliwaków, Zberezka.

Prowadzone działania:
Są to początki naszych działań, ale skupiamy się przede wszystkim na rozwoju sportowym i umysłowym dzieci i młodzieży.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Jedność w Działaniu
Częstochowska 8
42-270 Zawada
Polska
Kłomnice
częstochowski
śląskie
jak wyżej
34 329 75 16
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000305401
240925887
949-21-01-124
2011 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku