Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. prowadzenie wszelkiego rodzaju form działalności prowadzących do poprawy życia rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
2. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz rodzin poległych żołnierzy;
3. reprezentowanie i ochrona interesów rannych i poszkodowanych - członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych;
4,wszelaka pomoc rannym i poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami kraju, jak również rodzinom poległych zolnierzy;
5. obrona interesów społecznych i socjalnych środowiska rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych;
6. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kraju i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
7. popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
Wawrzyniaka 5
70-392 Szczecin
Polska
Szczecin
Szczecin
zachodniopomorskie
jak wyżej
501 164 947
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. schody
2008

Rejestry

0000304771
320505726
955-22-27-953
2009 roku

Ludzie organizacji

Tomasz Kloc - Prezes
Daniel Kubas - Wiceprezes
Janusz Raczy - Wiceprezes
Marek Rzodkiewicz - Skarbnik

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku