Stowarzyszenie na rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomost"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2003r., nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami); 2. Wspieranie rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo; 3. Tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspierania rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4. Propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie idei równych szans w społeczeństwie; 5. Pomoc w integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku i społeczności lokalnej; 6. Podnoszenie umiejętności pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 7. Wspieranie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 8. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 9. Podejmowanie działań na rzecz

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomost"
Orląt Lwowskich 12b
41-902 Bytom
Polska
Bytom
Bytom
śląskie
jak wyżej
32 281 18 27
32 281 18 27
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000302971
240899115
626-29-08-293

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego