Stowarzyszenie na rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomost"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomost"
Orląt Lwowskich 12b
41-902 Bytom
Polska
Bytom
Bytom
śląskie
jak wyżej
32 281 18 27
32 281 18 27
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000302971
240899115
626-29-08-293

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego