Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przystań Marzeń"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
- tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w wypełnianiu funkcji wychowawczej,
- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie,
- pomoc rodzicom i opiekunom w stawaniu się świadomymi i aktywnymi uczestnikami życia społecznego,
- wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie,
- pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w adaptacji do warunków życia w społeczeństwie i integracji z nim,
- wspomaganie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w rozwoju i osiąganiu pełni możliwości i umiejętności zgodnie z ich potencjałem,
- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków stowarzyszenia oraz osób związanych ze stowarzyszeniem w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- tworzenie warunków do zapewniania wielospecjalistycznej i kompleksowej opieki

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przystań Marzeń"
Sucharskiego 2
91-744 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 656 16 58
42 656 16 58
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.
2007

Rejestry

0000290963
100464073
726-25-80-373

Ludzie organizacji

Paulina Ogińska - prezes
Magdalena Ochocka - wiceprezes
Małgorzata Lasoń - sekretarz
Dagmara Kowalska - członek
Wiesław Filipiak - członek
35

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego