Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Organizujemy spotkania kulturalne, szkolenia nt zakładania stowarzyszeń, rejestracji, warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- animacja społeczno-kulturalna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki"
Krótka 11 lok. 16
19-335 Prostki
Polska
Prostki
ełcki
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
kontakt telefoniczny
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000290231
280247048
848-17-93-431

Ludzie organizacji

Irena Warszawska - skarbnik
Mariusz Karwowski - sekretarz
Helena Penkiewicz - prezes
16

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego