Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych

Polish Association of Ostomy Nurses

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Głowne cele Towarzystwa to edukacja pielęgniarek w zakresie opieki nad chorym ze stomią,opracowywanie i wdrażanie standardów opieki, rozwój zawodowy i naukowy pielęgniarek oraz popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o chorych ze stomią i pracy pielęgniarki stomijnej.

Prowadzone działania
W przygotowaniu jest kolejny cykl szkoleń dla pielęgniarek sprawujących opiekę nad pacjentem ze stomią.Temat szkolenia - " Opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią w okresie wczesnooperacyjnym".
Kolejne planowane szkolenia będą skierowane do pielęgniarek opieki długoterminowej, środowiskowych, rodzinnych, pracujących w hospicjach. Temat szkolenia będzie obejmował zasady pielęgnacji stomii oraz opieka nad pacjentem ze stomią w stanie terminalnym.
Działania informacyjne przeznaczone dla lekarzy rodzinnych przedstawiających specyfikę opieki i potrzeb pacjenta ze stomią.
Współpraca z Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Klubem Koloproktologii
-polegająca na

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Adres siedziby, kontakt

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych
Krochmalna 32a
00-864 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 890 03 02
www.ptps.pl
kontakt telefoniczny
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000254056
140879647
527-25-57-251

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej