Stowarzyszenie Chór Mieszany "Słowiczek" w Rudzie Śląskiej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Propagowanie kultury śpiewaczej poprzez rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i muzyki z szczególnym uwzględnieniem tradycji górnośląskich oraz muzyki klasycznej. Prowadzenie chóru do koncertów i występów.
Kształcenie głosu śpiewaczego, dbanie o higienę głosu.
Pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej o śpiewie.
Integracja środowiska lokalnego poprzez propagowanie muzyki klasycznej i pieśni regionu górnośląskiego, w tym pieśni o tematyce religijnej.
Rozbudzenie zamiłowania do śpiewu i muzyki wśród młodzieży.
Otwartość do nawiązywania kontaktów i współpracy z organizacjami o podobnym profilu działalności.

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Chór Mieszany "Słowiczek" w Rudzie Śląskiej
Krasińskiego 1
41-710 Ruda Śląska
Polska
Ruda Śląska
Ruda Śląska
śląskie
jak wyżej
32 340 00 55, 509 163 351, 507 319 524
32 340 00 55
Nie prowadzimy biura. Kontakt pod telefonem
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1998

Rejestry

0000258195
276066841
641-21-85-727

Ludzie organizacji

Henryk Iwan - Prezes
Barbara Orlińska - Dyrygent
40

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego