Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Lipowianie" w Lipowej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Lipowianie" w Lipowej
Lipowa 772
34-324 Lipowa
Polska
Lipowa
żywiecki
śląskie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Lipowianie" w Lipowej
Lipowa-Brzeziny 34, 34-324 Lipowa
www.lipowa.pl
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000237903
240442752
553-23-68-565
2009 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców

Wykorzystanie środków z 1% podatku