Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem PAIP jest promowanie, inicjowanie oraz wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez organizację szkoleń, konferencji, doradztwa indywidualnego oraz spotkań promujących innowacyjną przedsiębiorczość akademicką.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Cienista 3
60-587 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
61 665 76 70
61 665 76 71
www.paip.pl
w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000234357
300163589
972-11-27-971

Ludzie organizacji

Wojciech Gilewski - prezes
Tomasz Jarus - wiceprezes
Marcin Wiśniewski - wiceprezes

Struktura

Oddziały: Kielce, Lublin, Zielona Góra, Warszawa, Łódź, Toruń, Wrocław.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: