Fundacja Agencji Służby Społecznej

forma prawna:

fundacja

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Agencji Służby Społecznej
Popiełuszki 8 lok. 42
01-501 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 642 72 72
22 642 72 72
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000272510
141026533
525-25-04-642

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców