Gminny Klub Sportowy "Relax" Radecznica

forma prawna:

stowarzyszenie kultury fizycznej

O nas

Nasz cel to popularyzacja kultury fizycznej i sportu. GKS Relax reprezentuje gminę w rozgrywkach organizowanych przez ZOZPN, LZS, oraz w turniejach towarzyskich na terenie powiatu. Ponadto sami organizujemy turnieje i rozgrywki sportowe na terenie gminy Radecznica.

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Gminny Klub Sportowy "Relax" Radecznica
Prusa 21
22-463 Radecznica
Polska
Radecznica
zamojski
lubelskie
Gminny Klub Sportowy "Relax" Radecznica
Słoneczna 9, 22-463 Radecznica
665 494 052
telefonicznie lub mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000073194
951088910
922-26-62-887

Ludzie organizacji

Sylwester Krukowski - Prezes
Wojciech Kondrat - Wiceprezes
Marcin Kaproń - Skarbnik
Sylwester Głowala - Sekretarz
Henryk Harkot - Członek
25

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego