Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Serce Dziecku" - nr KRS: 0000030960

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom upośledzonym w rozwoju fizycznym i psychicznym, opuszczonym i zaniedbanym wychowawczo.

Prowadzone działania:
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych (aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie).
Dofinansowywanie zakupów sprzętu medycznego oraz leków dla dzieci chorych na zespół Downa.
Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom w krytycznej sytuacji.
Organizowanie wycieczek i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie placu zabaw.
Zakupy sprzętu dla przedszkoli integracyjnych.
Ochrona zdrowia dzieci. Pomoc dzieciom w leczeniu i rehabilitacji.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Serce Dziecku"
Osiedle 1000-lecia 12 lok. 50
84-200 Wejherowo
Polska
Wejherowo
wejherowski
pomorskie
jak wyżej
58 672 14 59, 603 601 781
58 672 14 59
w godz. 8.00 - 13.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1991

Rejestry

0000030960
190547107
588-00-07-585
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Turnusy rehabilitacyjne, zakup aparatów słuchowych.