Fundacja Dobroczynności Atlas

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
Niesienie pomocy ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, osobom chorym, zwłaszcza dzieciom.

Prowadzone działania:
Pomoc dzieciom w kraju i za granicą.
Organizowanie konwojów z pomocą humanitarną dla Polonii w Kazachstanie, na Litwie, Białorusi, Ukrainie.
Wysyłanie darów dla domów dziecka w Wilnie i Nowej Wilejce.

Finansowo pomagamy osobom fizycznym, niewielkie ilości materiałów budowlanych przydzielamy organizacjom działającym w sferze zadań publicznych.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Inne obszary wsparcia: niewielkie ilości materiałów budowlanych przydzielamy organizacjom działającym w sferze zadań publicznych

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Dobroczynności Atlas
Jaśkowa Dolina 17
80-252 Gdańsk
Polska
Gdańsk
Gdańsk
pomorskie
jak wyżej
58 342 11 22
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00, nie przyjmujemy interesantów w siedzibie
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000057384
191111406
583-21-05-019
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe