Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Podstawowym celem Stowarzyszenia "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Nazwa zainspirowana została łacińskim słowem "salus" - zdrowie. Chcemy stworzyć niepełnosprawnym środowisko, w którym będą czuli się dobrze i które pomoże odzyskać im zdrowie, równowagę i dobrą kondycję psychiczną.

Cele Stowarzyszenia Środowisko dla Niepełnosprawnych "EKO SALUS", poza opisanymi powyżej, to między innymi:
-Poprawa statusu socjalnego i zawodowego osób niepełnosprawnych;
-Współpraca z pracodawcami oraz wszelkimi organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie poszukiwania i tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
-Stała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, mająca na celu przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu osób niepełnosprawnych;
-Wzajemne wsparcie i integracja środowiska osób

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Agencja Zatrudnienia
Klub Pracy
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS"
Szydłowska 6 lok. 1
60-651 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
61 843 22 10
61 843 22 11
pon. - czw. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody, 1 piętro.
2005

Rejestry

0000263250
300389431
782-23-69-083

Ludzie organizacji

Monika Melinger - prezes
20

Struktura

Agencja zatrudnienia

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego