Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Park 1
63-200 Jarocin
Polska
Jarocin
jarociński
wielkopolskie
jak wyżej
62 747 26 11 wew. 240
62 747 22 25
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000267710
300453488
617-21-47-726

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej