Stowarzyszenie LYSKOR

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie - lokalna grupa działania o nazwie LYSKOR jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mających na celu:
1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2. aktywizowanie ludności wiejskiej;
3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD);
4. promocję obszarów wiejskich;
5. upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie LYSKOR
Szkolna 7
44-284 Pstrążna
Polska
Lyski
rybnicki
śląskie
jak wyżej
32 440 76 01
32 440 76 01
www.lyskor.pl
Biuro czynne dla mieszkańców w dniach wtorek, środa, czwartek w godz: 9:00 - 13:00. W pozostałe dni tj. poniedziałek i piątek w godz. 7:00 - 15:00.
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000257707
240397359
642-29-48-718

Ludzie organizacji

Radosław Łuszcz - Prezes
Katarzyna Czogała - Wiceprezes
Karina Stępień - Wiceprezes
Piotr Kowol - Sekretarz
Mieczysław Wojaczek - Członek
130

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Śląska Sieć 3 Sektora

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego