Stowarzyszenie Lyskor

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Stowarzyszenie - lokalna grupa działania o nazwie LYSKOR, zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mających na celu:

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2. aktywizowanie ludności wiejskiej;
3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).
4. promocję obszarów wiejskich;
5. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
6. upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Lyskor
Szkolna 7
44-284 Pstrążna
Polska
Lyski
rybnicki
śląskie
jak wyżej
32 440 76 01
32 440 76 01
www.lyskor.pl
pon. - pt. w godz. 8.00-16.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000257707
240397359
642-29-48-718

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej