Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" - nr KRS: 0000262774

The Family Support Foundation "The Hope"

forma prawna:

fundacja

O nas

Samotna Matka – to stygmat nieszczęścia i tragedii. To historie kobiet, które jako dzieci w swych rodzinach zamiast miłości doświadczyły przemocy i alkoholizmu rodziców.
To brak ciepłych relacji, przytulnych mieszkań i domowego jedzenia.
Kobiety te mają jednak odwagę walczyć o godne życie swoje i swoich dzieci.
To im pomaga Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja".

Pomagamy bezdomnym samotnym matkom, aktywizując je społecznie i zawodowo oraz towarzysząc im w usamodzielnianiu. Chronimy ich dzieci przed skierowaniem do domu dziecka.
Wspieramy Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, największą tego typu placówka w Polsce, która od początku swego istnienia pomogła już ponad 1000 kobietom.
Pomagamy w leczeniu małżeństw dotkniętych bólem niepłodności oraz wspieramy rodziny z problemami wychowawczymi.
Pozyskujemy pieniądze na budowę ośrodka, w którym dożywiane będą osoby skrajnie ubogie oraz samotne matki w ciąży i z małymi dziećmi.
Fundacja Służby

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"
Władysława Broniewskiego 1a
93-162 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 646 76 18
42 682 20 22 wew. 36
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach inwalidzkich zapraszamy wejściem od strony Domu Samotnej Matki; prosimy o wcześniejszy sygnał - pracownicy służą pomocą.
2006

Rejestry

0000262774
100258959
729-26-13-195
2007 roku

Ludzie organizacji

ks. Robert Jaśpiński - Dyrektor, Prezes Zarządu
Tomasz Bilicki - Zastępca Dyrektora, Członek Zarządu
s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk - Zastępca Dyrektora, Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Przede wszystkim: - Wsparcie Domu Samotnej Matki w Łodzi. - Budowa kuchni i stołówki dla osób ubogich oraz samotnych matek. - Aktywizacja społeczna i zawodowa samotnych matek. - Wsparcie rodziców - Ekstraniania. - Wsparcie w leczeniu małżeństw niepłodnych.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Koszty administracyjne będą ponoszone z 1% podatku jedynie współmiernie do prowadzonej działalności pożytku publicznego - przede wszystkim: wynagrodzenie pracownika administracyjno-biurowego, materiały biurowe. Fundacja NIE przeznacza kwoty z 1% podatku na promowanie pozyskiwania 1% podatku.
Kwota uzyskana z wpłat z 1% podatku za 2012 rok - 444.000,00 zł.
Kwota uzyskana z wpłat z 1% podatku za 2011 rok - 465.881,29 zł.
Kwota uzyskana z wpłat z 1% podatku za 2010 rok - 830.999,26 zł.
Kwota uzyskana z wpłat z 1% podatku za 2009 rok - 1.749.984,80 zł.
Kwota uzyskana z wpłat z 1% podatku za 2008 rok - 2.440.696,57 zł.
Kwota uzyskana z wpłat z 1% podatku za 2007 rok - 389.264,20 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Priorytetem Fundacji było finansowe wsparcie budowy nowego budynku dla Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej. Pozbawione środków do życia, często uciekające przed przemocą kobiety w ciąży i z małymi dziećmi znajdą w Domu schronienie i jest gotowy do przyjęcia 30 potrzebujących mam z dziećmi od października 2011 roku. W Domu znajdą się nie tylko pokoje mieszkalne, ale także pomieszczenia do aktywizacji zawodowej, społecznej, terapii i poradnictwa. To największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Fundacja przeznaczyła te środki przede wszystkim na budowę nowego budynku Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, który pomaga bezdomnym kobietom w ciąży i z małymi dziećmi oraz bieżące wsparcie obecnie istniejącego domu. Środki pozyskane z ostatnich lat były przeznaczone również na budowę ośrodka, w którym dożywiane będą osoby ubogie oraz samotne matki.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Przede wszystkim: wynagrodzenie pracownika administracyjno-biurowego, materiały biurowe, usługi związane z funkcjonowaniem organizacji.
- Inne
Do 12 marca 2010 r., tj. do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z 1% podatku były pokrywane koszty pozyskiwania funduszy potrzebnych na tę budowę: kampania zachęcająca do przekazywania 1% podatku na Dom Samotnej Matki. Zainwestowane na promocję środki zwróciły się kilkukrotnie. Po zmianie prawa, tj. od 12 marca 2010 r. Fundacja przyjęła zasadę niefinansowania działań promocyjnych z 1% podatku.