Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku - nr KRS: 0000265730

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowia przeznaczonej dla osób starszych bez względu na wykształcenie.

Cele te realizowane są poprzez:
- organizację wykładów i seminariów
- warsztaty sprawnościowe w sali i na basenie
- zespoły zainteresowań: malarski, wiedzy o sztuce, wiedzy o regionie, rękodzieło artystyczne, chór
- wycieczki i rajdy krajoznawcze
- elektoraty języków obcych
- imprezy integracyjne.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Akademicka 8 lok. 15
22-400 Zamość
Polska
Zamość
Zamość
lubelskie
jak wyżej
604 491 664
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000265730
060187470
922-28-92-759
2015 roku

Ludzie organizacji

Zofia Piłat - prezes
Krystyna Łepik - wiceprezes
Lucyna Stąsiek - wiceprezes
Alicja Małek - skarbnik
Wiesława Zakrzewska - sekretarz
345

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku