Aeroklub Nadwiślański

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Aeroklub Nadwiślański
Lisie Kąty 20
86-302 Lisie Kąty
Polska
Grudziądz
grudziądzki
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
56 468 18 32
56 468 18 42
www.lisie.pl
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000271333
340272880
876-23-59-181

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców