Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"

Polsh Association of Psoriasis Patients

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin, a w szczególności:
- informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach ludzi chorych
- reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczycą w stosunkach z innymi organizacjami, instytucjami i organami państwa,
- integrowanie środowiska osób chorych na łuszczycę,
- działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczycę, poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia,
- organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia,
- organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia,
- inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących specyficznych potrzeb osób z łuszczycą i sposobu zaspokajania tych potrzeb,
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, bezwartościowości, rezygnacji i bezradności,
- otaczanie szczególną

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Adres siedziby, kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"
Mąkowarska 8
85-560 Bydgoszcz
Polska
Bydgoszcz
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"
Żerkowska 19, 63-200 Jarocin
512 950 502
ponieważ nie mamy stałych godzin urzędowania prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się drogą mailową
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000271955
340273200
967-12-58-434
2013 roku

Ludzie organizacji

Małgorzata Kułakowska - prezes
Anna Grandke - wiceprezes
Krzysztof Besztak - wiceprezes
Wiesław Kowalski - wiceprezes
Wojciech Wilkowski - wiceprezes
110

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Z 1% przekazanego przez Państwa naszej organizacji finansujemy działanie Portalu łuszczycowego, wydruk i dystrybucję naszego, rozdawanego bezpłatnie, nieregularnika – InfoPsoriasis oraz wydruk innych materiałów informacyjnych dotyczących naszej choroby.
- Konkretny program/cel
Z 1% przekazanego przez Państwa naszej organizacji finansujemy działanie Portalu łuszczycowego, wydruk i dystrybucję naszego, rozdawanego bezpłatnie, nieregularnika – InfoPsoriasis oraz wydruk innych materiałów informacyjnych dotyczących naszej choroby.