Fundacja "Wybieram Wolność"

Choose Freedom Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja "Wybieram wolność!" powstała w celu niesienie pomocy ludziom, którzy zagubili się w swojej życiowej drodze i weszli w konflikt z uznanymi normami życia w społeczeństwie.
Misją Fundacji "Wybieram wolność!" jest wspieranie osób, których życie uległo zaburzeniu poprzez wejście w uzależnienie od przemocy, alkoholu, narkotyków, a także od fałszywych atrybutów sukcesu, takich jak kariera za wszelką cenę i bogacenie się kosztem innych.
Fundację współtworzą byli więźniowie, którzy przeszli przemianę moralno-duchową, osoby, które pokonały własne uzależnienia, terapeuci, pedagodzy, psychologowie, osoby duchowne oraz wolontariusze chcący pomagać "trudnej" młodzieży i osobom uzależnionym.
Członkiem fundacji może zostać każdy, kto identyfikuje się z naszym podejściem do problemów młodzieży i osób uzależnionych, komu nie jest obojętny los osób, których wina wynika często jedynie z tego, że w swoim życiu nie otrzymali dobrego przykładu i pomocnej dłoni.

Fundacja pracuje

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Wybieram Wolność"
Płocka 43
01-148 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
Fundacja "Wybieram Wolność"
Oskara Langego 2 lok. 17, 02-685 Warszawa
22 632 30 20
22 632 30 20
9.00 - 19.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000273891
140861446
521-34-21-722

Ludzie organizacji

Marek Ksieniewicz - Dyrektor Zarządzający
Andrzej Pabijan - Członek Zarządu
Jarosław Zarychta - Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: