Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu

Christian Charitable Association

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja:
Działamy w myśl biblijnej zasady Ewangelii Mateusza:
”łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść”.

W obu Domach pomagamy odbudować połamane życie czasami wykluczonych społecznie osób, tak aby wrócili do rodzin i podjęli pracę. Oni budują atmosferę domową, pomagają sobie nawzajem a wielu pomaga także potrzebującym w mieście.

Prowadzone działania:
Aktywnie prowadzimy całodobowy ośrodek ”Dom Nadziei” dla 18 bezdomnych mężczyzn.
80% osób zamieszkujących w ośrodku czynnie pracuje.
Ponieważ ośrodek mieści się na parterze budynku z lokalami socjalnymi prowadzona jest dostawa pozyskanych od sponsorów produktów spożywczych (chleb, owoce, warzywa) dla mieszkańców tego budynku. W ośrodku wydawana jest też odzież dla osób biedbnych i potrzebujących w dzielnicy Rybnika - Niewiadomia.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu
Sportowa 136 lok. 1
44-273 Rybnik
Polska
Rybnik
Rybnik
śląskie
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu
Osiedle XXX-lecia 135 lok. 24, 44-286 Wodzisław Śląski
32 425 92 34, 534 020 243
całą dobę
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody do budynku.
2003

Rejestry

0000087073
15154182000306
642-29-93-297

Ludzie organizacji

Zygmunt Krzywodajć - przewodniczący oddziału
Dagmara Krzywodajć - wiceprzewodniczący oddziału
15

Struktura

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego