Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem i dotkniętych ubóstwem, patologią, chorych i inne.

Prowadzone działania
Dofinansowanie dzieci i młodzieży - wyjazdy wakacyjne.
Dofinansowanie sprzętu medycznego do pielęgnacji i opieki nad osobami chorymi.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz
Polska
Łowicz
łowicki
łódzkie
jak wyżej
46 837 64 56
46 837 64 56
pon. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000252350
100316817
834-18-39-860
2006 roku

Ludzie organizacji

Witold Buła - sekretarz
Piotr Krzyszkowski - prezes
Bogumił Karp - członek zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe