Stowarzyszenie "Jedno Życie" - nr KRS: 0000250594

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Cele Stowarzyszenia:
- poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i długotrwale unieruchomionymi
- wspomaganie działalności "ZPO Przystań" w Mielcu poprzez zabezpieczenie istniejącego obiektu i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na działalność i rozbudowę
- promocja zdrowia poprzez poradnictwo w dziedzinie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Prowadzone działania
- prowadzenie poradnictwa dla rodzin i opiekunów pacjentów długotrwale unieruchomionych
- wspomaganie działań "ZPO Przystań" w zakresie modernizacji budynku, termomodernizacji i dotosowywania dla potrzeb niepełnosprawnych
- współpraca z samorządami, administracją lokalna, szkołą, wolontariatem oraz innymi placówkami o podobnym profilu

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Jedno Życie"
Ks. Piotra Skargi 19
39-300 Mielec
Polska
Mielec
mielecki
podkarpackie
jak wyżej
17 586 33 41
17 586 33 41
poniedziałek - piątek w od godz. 7.30 - 14.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podjazd, winda.
2006

Rejestry

0000250594
180110186
817-20-13-872
2006 roku

Ludzie organizacji

Stanisław Ochalik - skarbnik
Barbara Błachowicz - prezes
Barbara Stasz - sekretarz
23

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku