Gminne Centrum Informacji w Inowłódzu

O nas

Obszary działań

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Adres siedziby, kontakt

Gminne Centrum Informacji w Inowłódzu
Spalska 2
97-215 Inowłódz
Polska
Inowłódz
tomaszowski
łódzkie
jak wyżej
44 710 11 44
44 710 12 33
,
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna