International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Region Kędzierzyn-Koźle

International Police Association (IPA)

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Region Kędzierzyn-Koźle
Wojska Polskiego 18
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Polska
Kędzierzyn-Koźle
kędzierzyńsko-kozielski
opolskie
jak wyżej
77 472 46 94
77 472 46 45
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000209514
532447440
749-19-57-224

Ludzie organizacji

40

Struktura

IPA Sekcja Polska

Przynależność do związków, porozumień, sieci

IPA

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego