Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa" - nr KRS: 0000167127

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Naszym celem jest edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób, wsparcie psychologiczne i społeczne dla osób z określonymi problemami zdrowotnymi. Prowadzimy też działalność kulturalną - oświatową i rekreacyjno - sportową na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa"
Nad Drwęcą 1a
87-300 Brodnica
Polska
Brodnica
brodnicki
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
790 560 526
poniedziałek w godz. 8.00 - 14.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. 3 stopnie schodów
2003

Rejestry

0000167127
340047969
874-16-76-456
2008 roku

Ludzie organizacji

Urszula Derlicka - Prezes
Grażyna Gajda, Halina Czajkowska - członek zarządu
Anna Zielaskiewicz - Skarbnik
Wiesława Sułkowska - Sekretarz
Maria Puc - Z-ca Prezesa
58

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Amazonek

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Za 2012 r. - 6.534,40 zł.
- Ogólnie na działania statutowe