Kieleckie Społeczne Towarzystwo Pedagogiczno-Oświatowe w likwidacji

forma prawna:

stowarzyszenie

jednostka w stanie likwidacji

O nasProwadzone działania
Prowadzenie szkół kosmetycznych w Kielcach.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Kieleckie Społeczne Towarzystwo Pedagogiczno-Oświatowe w likwidacji
25-306 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
41 343 20 49
41 343 20 49
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1993

Rejestry

0000196885
290396444
959-08-30-120

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej