Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Pobudzanie mieszkańców wsi do aktywności, wzajemne organizowanie się.
Organizowanie imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi.
Organizacja międzynarodowych artystycznych plenerów - wystawy, warsztaty w zakresie mlarstwa, ceramiki, rzeźby, garncarstwa.
W ramach programu "Ekoinicjatywy" organizacja turnusów w ramach tzw. "zielonej szkoły".

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo
Rodowo 14
82-550 Rodowo
Polska
Prabuty
kwidzyński
pomorskie
jak wyżej
55 262 90 52
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000141723
192880354
581-18-53-779

Ludzie organizacji

30

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego