Stowarzyszenie "Ruch Narodowo Ludowy"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Podstawowymi zadaniami "RNL" są: 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych, kulturalnych i gospodarczych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ochrona praw obywatelskich. 3. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia przejrzystego systemu prawnego i podatkowego. 4. Kształtowanie etyki zawodowej. 5. Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno gospodarczych dotyczących wsi polskiej. 6. Obrona miejsc pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Kontrolowanie i przestrzeganie przepisów zabezpieczających interesy pracownicze, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. 8. Inicjowanie i organizowanie samopomocy wśród bezrobotnych i bezdomnych. 9. Organizowanie i kierowanie akcjami przeciwko przestępczości, naruszeniom prawa, naruszeniom interesów pracowniczych, przemocy w rodzinie, itp. 10. Współuczestniczenie w tworzeniu i promocji polskich firm i produktów polskich na rynkach światowych. 11. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Ruch Narodowo Ludowy"
Morgowa 19a
91-231 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 655 82 72
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000213696
100013258

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej