Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Celem działalności Towarzystwa jest wszechstronne działanie dla:
- podnoszenia na wyższy poziom warunków życia, pracy i wykształcenia mieszkańców regionu;
- lepszego funkcjonowania podmiotów publicznych, pozarządowych i gospodarczych;
- kultywowania i rozwoju kultury regionu;
- zachowania tożsamości i dziedzictwa regionalnego;
- zachowania naturalnych walorów przyrodniczych;
- wspierania przedsięwzięć dla ochrony otaczającego środowiska i jego zasobów.

Prowadzone działania
Organizacja uruchomiła Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Tucholi, w ramach którego odbywają się szkolenia i kursy z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacja bezrobotnych, pomoc rolnikom. Prowadzone kursy oferują bezpłatną pomoc w zakresie zakładania własnej firmy, rachunkowości, księgowości.
Ponadto organizacja założyła Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"
Podgórna 3
89-500 Tuchola
Polska
Tuchola
tucholski
kujawsko-pomorskie
Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"
Plac Zamkowy 1 lok. 201, 89-500 Tuchola
52 564 25 04
52 564 25 00
Plac Zamkowy 1 pok. 201, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000082729
092991588
561-14-61-460

Ludzie organizacji

Struktura

Członkami Towarzystwa jest siedem jednostek Samorządu Terytorialnego: gmina Tuchola, gmina Cekcyn, gmina Gostycyn, gmina Kęsowo, gmina Lubiewo, gmina Śliwice, powiat Tucholski.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego