Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Więź"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Nasza organizacja prowadzi działania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Naszym celem jest szeroka pomoc tym osobom oraz ich rodzinom.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Więź"
Bielska 4
43-400 Cieszyn
Polska
Cieszyn
cieszyński
śląskie
jak wyżej
781 318 080
Kontakt telefoniczny, mailowy. Biuro czynne w każdą środę w godz. 15.00 - 17.00, czwartek w godz 11.00 - 12.00.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Możliwy wjazd na wózku.
2003

Rejestry

0000156750
072859634
548-23-91-259

Ludzie organizacji

Aneta Szydłowska-Kaleta - skarbnik
Marcin Rozum - wiceprezes
Izabella Wodecka - prezes
58

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego