Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania:
Podniesienie roli seniora do autorytetu, promocja zdrowia i ochrona zdrowia, edukacja ustawiczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podtrzymywanie tradycji narodowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Prowadzimy wykłady audytoryjne o różnej tematyce, prowadzimy sekcje aktywności fizycznej (basen, kinezjologia, turystyka, masaże, gimnastyka), zajęcia komputerowe, lektoraty językowe (niemiecki, angielski, włoski), organizowanie wspólnych wyjazdów do opery, teatru, filharmonii, organizowanie wycieczek krajoznawczych.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Piastowska 19a
58-260 Bielawa
Polska
Bielawa
dzierżoniowski
dolnośląskie
jak wyżej
605 243 346
74 645 05 81
www.butw.pl
telefonicznie - poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00, biuro czynne w poniedziałek w godz. 9.30 - 11.00 i 12.00 - 13.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000231752
020085357
882-19-80-529

Ludzie organizacji

Danuta Szeremeta, Maria Krupska, Pelagia Kabaj, Emilia Chudoba, Henryk Budny - członek
Teresa Wejder - skarbnik
Grażyna Smolińska - prezes
Teresa Kurzawa - wiceprezes
Barbara Kiełkiewicz - sekretarz
230

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego