Stowarzyszenie Dzieci Sierot Wojennych w Skierniewicach

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Dzieci Sierot Wojennych w Skierniewicach
Niska 31 lok. 31
01-046 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 838 55 91
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000179877
015606260
527-24-20-606

Ludzie organizacji

40

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego