Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego

forma prawna:

fundacja

jednostka zakończyła działalność w 2013 roku

O nas

Celem Fundacji było:
a) wspieranie, inicjowanie i nieodpłatne organizowanie programów edukacyjno-oświatowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego,
b) organizowanie i fundowanie stypendiów oraz nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
c) wspieranie rozwoju organizacji skupiających inwestorów,
d) nieodpłatne organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów oraz szkoleń, których cel oraz tematyka jest zgodna z celami Fundacji,
e) inicjowanie oraz aktywizację współpracy oraz kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność związana jest z rozwojem oraz integracją polskiego i międzynarodowego rynku kapitałowego,
f) prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej w zakresie odpowiadającym celom Fundacji,
g) zlecanie opracowania prac badawczych, w tym badań opinii publicznej, dotyczących rozwiązań i przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

W 2013 r.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego
00-498 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000113944
015199837
526-26-56-129

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna