Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT z siedzibą w Puławach

forma prawna:

fundacja

O nas

Prowadzone działania
Celem Fundacji jest rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych narządu ruchu, a w szczególności po urazach rdzenia kręgowego. Cele realizujemy poprzez organizację imprez sportowych i cyklicznych zajęć integracyjnych.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT z siedzibą w Puławach
Wróblewskiego 21
24-100 Puławy
Polska
Puławy
puławski
lubelskie
jak wyżej
81 886 66 11
81 886 66 11
co druga środa miesiąca 12.00- 14.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000176725
432677120
716-26-17-705

Ludzie organizacji

Piotr Adach - prezes
Tadeusz Kiernicki - zastępca prezesa
Andrzej Mensik - członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego