Pomorska Fundacja Integracyjna w Bydgoszczy

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i psychicznej oraz integracji osób niepełnosprawnych w Niemczech i w Polsce.

Prowadzone działania
Zorganizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno - pobytowego w górach, w ramach którego prowadzone są spotkania integrujące oba narody, turnusy rehabilitacyjne i spotkania tematyczne.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Pomorska Fundacja Integracyjna w Bydgoszczy
85-326 Bydgoszcz
Polska
Bydgoszcz
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1995

Rejestry

0000033996
091277481
554-10-24-859

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna