Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu "Chmielarz"

forma prawna:

spółdzielnia

O nas

Misja
Celem działania Spółdzielni jest w szczególności:
1.dostosowywanie produkcji chmielu do warunków rynkowych;
2.poprawa efektywności gospodarowania;
3.planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości;
4.koncentracja podaży i organizowanie sprzedaży chmielu
5.ochrona środowiska naturalnego.
6.prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej na rzecz członków i środowiska.

Prowadzone działania
produkcja i sprzedaż najlepszego polskiego chmielu

Obszary działań

Kategorie

Adres siedziby, kontakt

Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu "Chmielarz"
Partyzantów 12
24-140 Nałęczów
Polska
Nałęczów
puławski
lubelskie
jak wyżej
504 130 185
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000242550
060064878
716-26-84-788

Ludzie organizacji

36

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców