Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy Szczecin- Śródmieście

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja
Cele organizacji:
1. Poprawa warunków socjalno - bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.
2. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów.
3. Reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.


Prowadzone działania
Dokonania organizacji:
1. Wypracowanie stałych metod pomocy członkom w celu poprawy ich warunków socjalno - bytowych.
2. Umożliwianie uczestnictwa w życiu społecznym.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia - pomiar ciśnienia tętniczego, spacery zdrowotne, taniec relaksacyjny.
4. Zajęcia klubowe - rękodzieło, brydż, szachy, prelekcje tematyczne, wieczorki okolicznościowe.
5.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy Szczecin- Śródmieście
Jedności Narodowej 42
70-415 Szczecin
Polska
Szczecin
Szczecin
zachodniopomorskie
jak wyżej
91 433 82 94
pon. w godz. 13.00-17.00, wt. - pt. w godz. 9.00-13.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1959

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej