Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Fazon"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego, w którym udzielane są porady psychologa, prawnika.
2. Wydawanie publikacji "Nie pytaj czy, ale jak".

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Fazon"
Szpitalna 6 lok. 18-19
00-031 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 620 32 02
22 620 32 02
pon.-pt. w godz.8.00-16.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000218961
140015473
525-23-30-395

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej