Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Sokołów Podlaski

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

PZERI powstał po to, by integrować ze sobą ludzi starszych, schorowanych, czujących się odrzuconymi.

Misja
Pomoc żywnościowa i rzeczowa najuboższym członkom Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Integracja tego środowiska. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Prowadzone działania
Program Pomocy Żywnościowej - odbiorcy to najubożsi członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sokołowie Podlaskim. Dostają oni żywność, którą pozyskujemy z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach. Pomagamy w ten sposób 1500 podopiecznym.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Sokołów Podlaski
Armii Krajowej 2
08-300 Sokołów Podlaski
Polska
Sokołów Podlaski
sokołowski
mazowieckie
jak wyżej
512 474 999, 500 095 703
pzeri-sok.pl
pon., wt., czw., pt. w godz. 9.00 - 13.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Dostępny jest jedynie magazyn żywności znajdujacy się na ul Kosowskiej. Biuro jest w budynku Urzędu Miasta i prowadzą do niego schody.
1989

Rejestry

0000109984
00077601902204
823-15-92-832

Ludzie organizacji

Marek Zarębski - Przewodniczący
Włodzimierz Rybak - Zastępca Przewodniczącego
Maria Miller - Skarbnik
Elżbieta Wojciechowska-Pasek - Sekretarz
3200

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego