Zakład Aktywności Zawodowej "Pensjonat Na Wzgórzach"

(jednostka prowadząca: "Szansa" - Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych)

forma prawna:

zakład aktywności zawodowej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej "Pensjonat Na Wzgórzach"
Osiedle Na Wzgórzach 44
31-721 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 681 47 74
12 681 47 74
biuro czynne jest od 9.00 do 17.00, recepcja całą dobę
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się winda, pokoje i łazienki dostosowane są do osób niepełnosprawnych na wózkach.
2005

Rejestry

Ludzie organizacji

Krzysztof Huma - dyrektor

Struktura

"Szansa" - Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Ekonomia społeczna

Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: