Zakład Aktywności Zawodowej "Pensjonat Na Wzgórzach"

(jednostka prowadząca: "Szansa" - Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych)

forma prawna:

zakład aktywności zawodowej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej "Pensjonat Na Wzgórzach"
Osiedle Na Wzgórzach 44
31-721 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 681 47 74
12 681 47 74
,
biuro czynne jest od 9.00 do 17.00, recepcja całą dobę
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się winda, pokoje i łazienki dostosowane są do osób niepełnosprawnych na wózkach.
2005

Rejestry

Ludzie organizacji

Krzysztof Huma - dyrektor

Struktura

"Szansa" - Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Ekonomia społeczna

Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: