Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Prosta

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia PROSTA jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a w szczególności:
- ochrona praw, godności i interesów tych osób
- aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
- działanie na rzecz prawidłowego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.

Stowarzyszenie PROSTA rozpoczęło swoją działalność w 2006 r. (rejestracja 12.10.2005).
Wśród sposobów realizacji celów statutowych ma:
- tworzenie i prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej (np. WTZ, ZAZ, poradnia rehab., ośrodek rehab.-wypocz. itp.)
- organizacja turnusów rehab.
- poradnictwo prawne i medyczne
- organizacja szkoleń, konferencji, wystaw, kiermaszy
- organizacja okolicznościowych imprez sportowych i rekreacyjnych
- propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej itd.

Członkami Stowarzyszenia są głównie rodzice osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ, kadra

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Prosta
Prosta 35
21-500 Biała Podlaska
Polska
Biała Podlaska
Biała Podlaska
lubelskie
jak wyżej
83 343 25 04 wew. 319, 83 343 25 04 wew. 335
83 343 28 73
telefon w godz. 7.00 - 15.00, e-mail
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000243132
060088637
537-23-96-965

Ludzie organizacji

Jolanta Romańczuk - skarbnik
Ewa Kurkowska - prezes zarządu
Krystyna Kurowska - z-ca prezesa
Alicja Romaniuk - członek zarządu
Teresa Darecka - sekretarz
30

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego